Bakgrund

Verksamheten startade 1994 med särskilt färgsättning interiört och exteriört som uppdrag. Det ledde bl.a. till ett längre samarbete med CC Höganäs som började med färgsättning av kakelserien Harmony. Samarbetade under flera år med olika arkitektkontor i sm?och stora projekt, däribland Claes Kock Arkitekter 1995-2001. Specialiserade verksamheten med att genomföra platsspecifika arbeten i olika material och tekniker i flera projekt. Har i samarbete med Studio Mia Cullin genomfört flera inredningsuppdrag, bl.a. Paviljongen p?Ulriksdals Wärdshus 2007.


Biografi

Konstfack Textil, Lektor i textil design, 2006-
Konsthögskolan Arkitektur, Glas och arkitektur, 2001-02
Claes Kock Arkitekter, underkonsult 1995-2001
Svedmyr Färg&Form, forskningsass., Den målade ytans materialitet, 1993-94
KTH Arkitektur, specialstudent, Ljus och rum, 1993
Bååth + Bååth Arkitekter, 1990-91
Marie Dreiman Design, 1990-
Konstfack Textil, MFA 1989

Medlem i Sveriges Arkiteker, SIR/MSA
Medlem i Sveriges Designer SID/MSD
Anadrol Deca-Durabolin Side Effects Primobolan Depot Side Effects Hygetropin Side Effect Proviron Dosage For Cutting Sustanon 250 Muscle Gains Jintropin Side Effects Generic HGH For Sale Testosterone propionate Stanazol Suspension Dosage Winstrol Effects On Body T3 hormone Proviron tabelts uk Generic IGF-1 LR3 Generic HGH Dosage Testosterone Cypionate Dosage HCG 5000 iu Vial For Sale Equipoise uk HCG testosterone cypionate 250